Comparant els nivells de NO2 de diverses estacions del Barcelonès i el Baix Llobregat

Reduccions dels nivells de NO2 respecte el centre de Barcelona el període del 6 al 13 de febrer de 2012En l'última setmana, només una de les  8 estacions estudiades del Barcelonès i el Baix Llobregat mostra nivells per sota de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut els dies laborables

 Analitzant la contaminació per NO2 de l'última setmana podríem extrapolar que fora de la ciutat de Barcelona es redueix la contaminació almenys un 30%.

La major part de la contaminació per NO2 prové fonamentalment del trànsit motoritzat i en bona part dels vehicles amb motor dièsel.

Contaminació per NO2 en 8 estacions mesuradores Amb aquest petit anàlisi de la contaminació atmosfèrica per NO2 de l'última setmana (del 6 al 13 de febrer) hem volgut fer un cop més un exercici de conscienciació del problema de contaminació que pateix l'àrea metropolitana i el conseqüent problema de salut.

 

D'aquest petit estudi en podem destacar:

 • Només Viladecans ha tingut uns nivells per sota dels límits acceptables per la salut (també Gavà).
 • A mesura que ens allunyem de Barcelona la contaminació disminueix, però hi ha cert repunt al Prat i Sant Vicenç dels Horts (suposem a causa de la proximitat de carreteres i l'aeroport).
 • Els caps de setmana (vegeu dies 11 i 12) la contaminació disminueix, però tot i així a Barcelona es manté per sobre els 40µg/m³ (el límit de la UE i l'OMS).
 • Aquests resultats podrien ser extrapolables a altres períodes i altres contaminants, però s'ha de tenir en compte la situació meteorològica.

Volem subratllar que:

 • Els índexs d'NO2 continuen per damunt dels límits europeus i dels límits recomanables per la salut.
 • Tot i la disminució de l'activitat econòmica i del consum de combustible, els índexs continuen molt elevats. Algunes disminucions de la contaminació, com la del 2010, van molt lligades a la meteorologia.
 • L'augment del parc de vehicles amb motor de gasoil és una de les causes d'aquest índex tant elevat i que només els cotxes que compleixin amb la normativa EURO6 (en vigor a partir del 2015) reduiran sensiblement les emissions de NO2 i NOx, tot i que continuaran emetent més NO2 que un cotxe de gasolina.
 • Els turismes dièsel EURO5 (els actuals) emeten més NO2 per km que els vehicles EURO0 (1990) quan circulen en condicions urbanes. I per tant les polítiques de renovació de cotxes han estat molt poc efectives.
 • L'impost de matriculació no penalitza la compra de vehicles que emeten més NO2.
 • Les estacions mesuradores donen unes dades orientatives i cal recordar que a prop de carrers transitats la contaminació augmenta molts cops al voltant d'un 40%.
 • Ara fa un any va entrar en funcionament la central de cicle combinat del port de Barcelona que ha creat un nou focus d'emissió d'NO2.
 • La contaminació per partícules menors de 10 micres (PM10) continua doblant les recomanacions de l'OMS.
 • Les polítiques efectives de reducció de la contaminació són les que redueixen l'ús del cotxe a les ciutats i ofereixen alternatives més sostenibles.

Per saber-ne més: