Baixa l'accidentalitat a Barcelona?

Accidentalitat en relació als desplaçaments en bicicleta a Barcelona (2003-2009)S'han presentat les dades d'accidentalitat de Barcelona del 2010 i una de les dades més destacables és la disminució del número d’accidents respecte el 2009 en un 7,3%, però per calcular la taxa d'accidentalitat hauríem d'analitzar també el nombre de desplaçaments. La taxa d'accidentalitat s'obté posant en relació el número absolut d'accidents i el nombre total de desplaçaments, de manera que podem obtenir quants accidents s'han produït per cada 100.000 desplaçaments. Així, el discurs "han baixat o pujat els accidents" no té sentit si no es posa en relació a la quantitat de desplaçaments que s'han efectuat. En aquesta reflexió, el cas de les bicicletes a Barcelona és paradigmàtic.

En el cas de les bicicletes, la baixada d'accidents ha estat notable, d'un 19,30%. Si observem l’evolució dels darrers anys, podrem apreciar un efecte “massa crítica” que va durar fins al 2008, després, al 2009 es va invertir el procés i amb menys desplaçaments hi va haver més accidents.

D’altra banda, feia anys que no es produïen morts ciclistes a la ciutat de Barcelona i aquest any en figuren dues a les estadístiques. Una d’elles va tenir cert ressò a la premsa (Avui 1/4/2010) i va ser causat per una col·lisió frontolateral amb un camió a la cruïlla dels carrers Diputació i Tarragona.

En el dossier de premsa presentat per l'Ajuntament de Barcelona (PDF), trobem a faltar dades com per exemple quants d’aquests accidents van ser en Bicing, amb quins altres modes s’han produït els accidents ciclistes, on, etc.

L’accidentalitat viària a la ciutat de Barcelona té un instrument de planificació que és el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV). El Pla vigent (PDF) comprèn el període 2008-2012 i fixa que els accidents amb bicicletes s'han de reduir fins a 350 al final d’aquest període. Ho aconseguirem?

A l’espera que es publiqui a nivell autonòmic el Pla de Seguretat Viària 2011-2013 (Nota de premsa Gencat 14/12/2010) i a nivell estatal el següent Plan Estratégico de Seguridad Vial (l’anterior durava fins el 2008), tenim un document d’orientacions polítiques de l’Unió Europea que clarament demana més atenció per als accidents ciclistes (PDF).