Analitzant els residus domèstics que generem

La campanya Pesa la brossa de l'Agència Catalana de Residus és un estudi dels residus que generen 300 famílies catalanes.

L'estudi de la tipologia i el pes de la brossa que generen les famílies poden ajudar a orientar les estratègies a seguir (campanyes de sensibilització, millora de la gestió, etc.).

Una família de la Saboga participa en aquest programa pilot i una setmana al mes pesen totes les escombraries que es generen a casa.

Perquè tingueu una orientació, la "nostra família" tipus composta per 2 adults i 2 infants, va generar en una de les setmanes 20 kg de deixalles que es dividien en les proporcions mostrades en el gràfic.

Com podeu veure la matèria orgànica és el residu que més es genera, seguit del rebuig, el paper, el vidre i finalment els envasos. Si la separació de residus es fa de forma correcta, la fracció rebuig hauria de ser molt inferior, en aquest cas, però, la dada s'eleva ja que la família genera bolquers d'un sol ús que omplen diàriament la brossa.

També podríem destacar que els envasos que normalment són el residu més voluminós, a la pràctica no és el més pesat, i si comprem de forma responsable i sostenible es poden matenir en una última posició representant tant sols un 7% de la brossa.

Article publicat a la resvista Gira-Sol d'octubre de 2012