Al·legacions al Pla Director Urbanístic Gran Via - Llobregat 2016

Al·legacions al PDU Gran Via - Llobregat (Octubre de 2016)

Hem presentat al·legacions a la nova reformulació del PDU Gran Via - Llobregat.

Com ja hem anat informant, la nova versió del PDU no presenta canvis substancials respecte la versió anterior, per tant, les al·legacions han anat en el mateix sentit que les presentades l'any 2015 i basant-se en els mateixos motius.

L'Hospitalet de Llobregat és una de les ciutat més densament poblades d'Europa i els ciutadants necessitem més espais verds i no pas més edificacions. El planejament del PDU ens fa pedre el nostre patrimoni agrícola, natural, històric i paisatgístic.

A part de l'impacte ambiental i de salut pels ciutadans, l'impacte visual és molt gran des dels hospitals i pels veïns de Bellvitge i de tota la ciutat.

El soterrament parcial de la Gran Via no dóna solucions als veïns ni a la comunicació entre hospitals i condiciona el futur urbanístic de la ciutat.