contaminació atmosfèrica

Contaminació del dia

Estació de control de la contaminació de l'Hospitalet de Llobregat situada a l'av. del Torrent Gornal.Us mostrem dades de 2 contaminants mesurades a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat pertanyent a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya.

Aquesta estació és un de les poques que mesuren la contaminació per PM10 al nostre entorn (també ho fa l'estació de l'Eixample i la de Sant Vicenç dels Horts).

Actualitzem les dades automàticament cada hora, mostrant-vos les últimes dades disponibles al web de la Generalitat (les dades arriben unes 4 o 5 hores després de ser mesurades si no hi ha problemes de comunicació i provenen directament de l'estació sense haver estat validades).

Els 2 contaminants que us mostrem són els que més problemes de salut ens causen. A continuació us expliquem quins límits no haurien de superar.

El diòxid de nitrogen (NO2)

La Unió Europea fixa un màxim de 40µg/m³ de mitjana anual. També diu que la mitjana horària (en una hora) no pot superar més de 18 vegades a l'any els 200µg/m³. L'OMS fixa la mateixa mitjana anual i recomana no superar la mitjana de 200µg/m³ en una hora.

En concentracions altes properes als 200µg/m3 és un gas tòxic que produeix inflamació de les vies respiratòries. Els estudis epidemiològics mostren que els símptomes de bronquitis en nens asmàtics augmenten en relació a l'exposició prolongada a l'NO2. L'exposició prolongada a concentracions elevades d'NO2 (per sobre dels 40µg/m3) s'associa a un augment de malalties respiratòries cròniques, l'envelliment prematur dels pulmons i la disminució de la seva capacitat funcional.

Les partícules de menys de 10 micres (PM10)

El límit anual és de 40µg/m³ (mitjana anual) i el límit en un dia és de 50µg/m³ (mitjana diària) que no es pot superar més de 35 dies l'any. La UE en una segona fase (que entrava en vigor el 2010) havia de baixar aquest límits per convergir amb les recomanacions de l'OMS, de manera que la mitjana anual no podria superar els 20µg/m³ i el límit diari de 50µg/m³ no s'hauria de superar més de 7 dies l'any.

L'exposició crònica a les partícules augmenta el risc de malalties cardiovasculars i respiratòries, així com el càncer de pulmó. La mortalitat en ciutats contaminades és d'entre un 15 i un 20% superiors a altres ciutats amb aire més net. Dins la UE, l'esperança de vida es redueix en 8,6 mesos en les ciutats més contaminades.

Més informació:

Anàlisi de l'últim període de contaminació

Gràfic de l'evolució de la contaminació per NO2 a l'Hospitalet (Setembre-octubre de 2011)Gràfic de l'evolució de la contaminació per PM10 a l'Hospitalet (Setembre-octubre de 2011)Tal i com us informàvem a través de les xarxes socials, l'àrea metropolitana de Barcelona ha patit un període de contaminació especialment nociu per la salut.

En les gràfiques que us mostrem, podeu veure l'evolució de l'NO2 i les partícules PM10 a l'estació mesuradora de l'Hospitalet en alguns dels dies més crítics (del 28 de setembre al 6 d'octubre). En blau podeu veure els màxims assolits cada dia i en vermell les mitjanes. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la mitjana de NO2 no superi els 40µg/m³ i que les PM10 no superin els 20µg/m³.

La principal font d'aquesta contaminació són els vehicles de combustió i com veieu els màxims de contaminació baixen el cap de setmana (1-2 d'octubre), però la mitjana (a causa de l'anticicló) no ho fa en la mateixa proporció.

Canvis al litoral català

Dues persones mirant el mar i la platja des de les roquesComença una nova temporada de bany al litoral català amb canvis respecte l'anterior. El Ministeri de Medi Ambient ja no subvenciona la regeneració de la sorra de les platges i la Generalitat ha deixat de realitzar el servei de neteja d'objectes flotants.

L'any passat fèiem unes reflexions ambientals des de la platja estant que continuen vigents i fan més palès que mai que el que trobem a la platja és fruït de les nostres pròpies conductes incíviques i de les política urbanística de les últimes dècades.

El cotxe elèctric és la solució als nostres problemes ambientals i de mobilitat?

Un vehicle elèctric de la marca REVA carregant-se. Foto de extreta de http://www.flickr.com/photos/53938557@N00/359123912En els darrers anys, les advertències de la comunitat científica, dels governs internacionals i de les entitats ambientalistes anaven en un clar sentit, cal mitigar i adaptar-nos als efectes del canvi climàtic. Actualment, tot i que aquesta continua essent una tasca pendent, un altre fenomen s'ha erigit com a urgent, especialment a les ciutats: la contaminació atmosfèrica. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, i en concret alguns municipis com ara l'Hospitalet, supera en escreix els valors de determinants contaminants perillosos per a la salut, especialment en nadons i persones amb malalties cròniques. En concret ens referim als òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió inferiors a deu micres, també conegudes com a PM10. Ambdós contaminants tenen origen al sector domèstic (calderes, aires condicionats, etc), industrial (activitats extractives, generació d’energia), però sobretot al transport motoritzat i en especial als vehicles dièsel.

La contaminació atmosfèrica: una assignatura pendent

Tot i que els índexs de contaminació s'han reduït durant el 2009 continuem superant els límits europeus i les recomanacions de l'OMS. El 90% de les emissions provenen dels vehicles a motor.

Uns dies abans de saber oficialment les dades de contaminació  atmosfèrica corresponents a l'any 2009 es va emetre al canal 3/24 aquesta entrevista al doctor Jordi Sunyer, codirector del CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental) que posa de manifest algunes de les greus conseqüències per a la salut de la contaminació de l'àrea metropolitana de Barcelona:

 

 

Subscriu-te a contaminació atmosfèrica