Conclusions del 2n Congrés Català de la Bicicleta

Ha finalitzat el 2n Congrés Català de la Bicicleta celebrat a l'Hospitalet de Llobregat del 28 de maig a l'1 de juny. La Saboga ha assistit al congrés per conèixer de primera ma les experiències locals i internacionals en l'àmbit de la mobilitat en bicicleta.

Han estat moltes les ponències interessants que us podríem comentar, intentarem resumir algunes de les conclusions que n'hem extret aplicades a les nostres ciutats.

Propostes de millora de les infraestructures ciclistes de l'Hospitalet. Maig de 2008

Tal i com anem fent regularment, en l'última reunió de la Comissió de Mobilitat del Consell de Sostenibilitat de l'Rambla Just Oliveras, Ronda VerdaHospitalet vam presentar un nou document amb propostes de millora de les infraestructures ciclistes de la ciutat.
 
La motivació de presentar aquest document no és tant sols millorar la xarxa ciclista existent sinó també que aquestes mancances de la xarxa actual i les millores que proposem es tinguin en compte el disseny dels nous carrils bici que preveu el Pla Director de la Bici.

Conèixer els nostres rius en bicicleta

Com cada any per aquestes dates arriben dues bicicletades ja clàssiques que recorren el tram final dels rius Llobregat i Besòs i que ens permeten conèixer de prop l'estat d'aquest rius.

 

Com anem d'energia?

La vida humana depèn de fonts d'energia que ens permeten transformar els recursos naturals. Això ha estat així des de que els primers humans es van tecnificar fa molts milers d'anys; i les fonts energètiques han anat variant: els animals, els esclaus, la biomassa, el carbó, el petroli, el gas...

En les properes setmanes us presentarem uns apunts del seminaris que es fan aquest mes d'Abril al Centre Cultural la Bòbila de l'Hospitalet i organitzats pel Grup de Solidaritat de les Parròquies de Can Vidalet i Pubilla Cases:

Una bossa per a cada cosa

BossesSota aquest títol s'engloba una campanya per potenciar la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos a la ciutat de Cornellà de Llobregat.

La campanya està impulsada per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i coordinada per La Saboga.

La campanUna bossa per a cada cosaya es desenvolupa durant el mes d'abril i consisteix en el lliurament d'un paquet format per tres bosses de ràfia, cadascuna d'un color identificador de la recollida selectiva d'envasos, és a dir, blau (paper-cartró), groc (envasos lleugers) i verd (vidre). A més es lliura la “Guia per reciclar correctament”, on es tracten els diferents contenidors de la ciutat i s'especifica quins residus s'hi poden dipositar i quins no.

Subscriu-te a