Com anem d'energia?

La vida humana depèn de fonts d'energia que ens permeten transformar els recursos naturals. Això ha estat així des de que els primers humans es van tecnificar fa molts milers d'anys; i les fonts energètiques han anat variant: els animals, els esclaus, la biomassa, el carbó, el petroli, el gas...

En les properes setmanes us presentarem uns apunts del seminaris que es fan aquest mes d'Abril al Centre Cultural la Bòbila de l'Hospitalet i organitzats pel Grup de Solidaritat de les Parròquies de Can Vidalet i Pubilla Cases:

Una bossa per a cada cosa

BossesSota aquest títol s'engloba una campanya per potenciar la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos a la ciutat de Cornellà de Llobregat.

La campanya està impulsada per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i coordinada per La Saboga.

La campanUna bossa per a cada cosaya es desenvolupa durant el mes d'abril i consisteix en el lliurament d'un paquet format per tres bosses de ràfia, cadascuna d'un color identificador de la recollida selectiva d'envasos, és a dir, blau (paper-cartró), groc (envasos lleugers) i verd (vidre). A més es lliura la “Guia per reciclar correctament”, on es tracten els diferents contenidors de la ciutat i s'especifica quins residus s'hi poden dipositar i quins no.

Subscriu-te a