El web de la Saboga ha canviat:

http://lasaboga.org/info/

 

Biblioteca digital

Exporta 73 resultats:
Ordena per: Autor [ Paraula clau  (Desc)] Títol Tipus Any
Filtres: First Letter Of Keyword és M  [Treu tots els filtres]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Mostra'ls tots]
mobilitat
Baragaña, M. G., La ciclabilidad en Donostia percibida por las personas que circulan en bicicleta, , Donostia, Observatorio de la sostenibilidad. Fundación Cristina Enea, 2010.
, "Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà", Dossier tècnic de seguretat viària, no. 22: Servei Català de Trànsit, 11/2009. Abstract
Celis, P., and E. Bølling-Ladegaard, Bicycle Parking Manual, , Copenhagen, Celis Consult, pp. 100, 2008.
Medina, L., and S. Hernández, Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, , Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya., 2007.
, National Cycle Manual, , Dublin, National Transport Authority, 2011.
, The European Cycling Lexicon, , Brusel·les, European Economic and Social Committee, pp. 80, 2010.
Bonham, J., and M. Johnson, Cycling Futures, , Adelaide, University of Adelaide Press, 2015. Abstract
, Bikeability. Delivery Guide, : Department for Transport, 2011.
Vasic, A. - M., and M. Weilenmann, "Comparison of Real-World Emissions from Two-Wheelers and Passenger Cars", Environ. Sci. Technol.: Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA), pp. 149–154, 11/2005, 2006. Abstract
, Design Manual for Urban Roads and Streets, , Dublin, Department of Transport, Tourism and Sport, pp. 165, 2013.
Lafuente, M. N., and A. S. Alduán, "L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic", Manuals d’avaluació ambiental, vol. 7: Departament de Territori i Sostenibilitat, pp. 47, 09/2015.
, "Itineraris segurs per a escolars. El camí es fa caminant", DOSSIERS TÈCNICS, vol. 12: Servei Català de Trànsit, pp. 29, 2003.