El web de la Saboga ha canviat:

http://lasaboga.org/info/

 

Biblioteca digital

Exporta 76 resultats:
Ordena per: Autor [ Paraula clau  (Desc)] Títol Tipus Any
Filtres: First Letter Of Keyword és M  [Treu tots els filtres]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Mostra'ls tots]
mobilitat
Pallisé, J., F. Astals, I. Cairó, J. Comellas, F. Martínez, and J. Serra, "Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya", Informes del CADS, no. 10: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), pp. 104, 03/2010.
Baragaña, M. G., La ciclabilidad en Donostia percibida por las personas que circulan en bicicleta, , Donostia, Observatorio de la sostenibilidad. Fundación Cristina Enea, 2010.
, "Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà", Dossier tècnic de seguretat viària, no. 22: Servei Català de Trànsit, 11/2009. Abstract
Celis, P., and E. Bølling-Ladegaard, Bicycle Parking Manual, , Copenhagen, Celis Consult, pp. 100, 2008.
Medina, L., and S. Hernández, Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, , Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya., 2007.
, National Cycle Manual, , Dublin, National Transport Authority, 2011.
, The European Cycling Lexicon, , Brusel·les, European Economic and Social Committee, pp. 80, 2010.
Bonham, J., and M. Johnson, Cycling Futures, , Adelaide, University of Adelaide Press, 2015. Abstract
Vasic, A. - M., and M. Weilenmann, "Comparison of Real-World Emissions from Two-Wheelers and Passenger Cars", Environ. Sci. Technol.: Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA), pp. 149–154, 11/2005, 2006. Abstract
, Bikeability. Delivery Guide, : Department for Transport, 2011.