Biblioteca digital

Exporta 63 resultats:
Ordena per: Autor [ Paraula clau  (Desc)] Títol Tipus Any
Filtres: First Letter Of Keyword és M  [Treu tots els filtres]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Mostra'ls tots]
mobilitat
Ferrando, H., D. González, and A. París, Amb bici a l'institut, , Barcelona, Bicicleta Club de Catalunya (BACC), pp. 132, 2009.
i Palós, E. M., and X. Troyano, El impacto económico del cicloturismo en Europa, : Vias Verdes i Fundación Ferrocarriles Españoles, pp. 101, 04/2014. Abstract
García, J., La Educación Vial en los primeros años, : Administración de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, 2006.
, Cycling in the Netherlands, : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005.
Baragaña, M. G., La ciclabilidad en Donostia percibida por las personas que circulan en bicicleta, , Donostia, Observatorio de la sostenibilidad. Fundación Cristina Enea, 2010.
Celis, P., and E. Bølling-Ladegaard, Bicycle Parking Manual, , Copenhagen, Celis Consult, pp. 100, 2008.
, National Cycle Manual, , Dublin, National Transport Authority, 2011.
Pallisé, J., F. Astals, I. Cairó, J. Comellas, F. Martínez, and J. Serra, "Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya", Informes del CADS, no. 10: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), pp. 104, 03/2010.
, Bikeability. Delivery Guide, : Department for Transport, 2011.