La Biblioteca Digital de la Saboga és una selecció de publicacions de temàtica ambiental disponibles de forma gratuïta a la xarxa.

El web de la Saboga ha canviat:

http://lasaboga.org/info/

 

Biblioteca digital

Exporta 115 resultats:
Ordena per: Autor Paraula clau Títol Tipus [ Any  (Desc)]
2017
Mouronval, J. - B., Guide to the sex and age of European ducks, , Paris, Office national de la chasse et de la faune sauvage, pp. 128, 05/2017.
2016
2015
Morey, G., Espècies marines protegides de les Illes Balears, : Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. Servei de Protecció d’Espècies, pp. 34, 12/2015.
Lafuente, M. N., and A. S. Alduán, "L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic", Manuals d’avaluació ambiental, vol. 7: Departament de Territori i Sostenibilitat, pp. 47, 09/2015.
, 6 Juegos de ciclismo, : Cycling Embassy Of Denmark, 01/2015.
Bonham, J., and M. Johnson, Cycling Futures, , Adelaide, University of Adelaide Press, 2015. Abstract
Alduán, A. S., and M. G. Baragaña, Guía municipal de la bicicleta, : Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, pp. 70, 2015.
, Ocells de la Vall de Siarb, : Parc Natural de l'Alt Pirineu, 2015.
2014
i Palós, E. M., and X. Troyano, El impacto económico del cicloturismo en Europa, : Vias Verdes i Fundación Ferrocarriles Españoles, pp. 101, 04/2014. Abstract
, Urban Bikeway Design Guide, : National Association of City Transportation Officials, pp. 260, 2014. Abstract
2013